تبلیغات


پشت كنكوری ها - اطلاعیه سازمان سنجش در رابطه با پذیرش رشته های بدون کنکور سال 92
پشت كنكوری ها
**یکی از این صندلی های دانشگاه های تاپ ایران برای شماست/فقط کافیه یکم خودتونو باور کنیدوتلاش کنیدوبه خداتوکل کنید
زندگی یک اثر هنری است نه مسئله ریاضی... بهش فکر نکن ازش لذت ببر!؟

براساس مصوبه كارگروه ماده 4 قانون پذیرش دانشجو، پذیرش دانشجو در تعدادی از كد رشته محلهای تحصیلی (برای حدود 10000 كد رشته محل) دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، بدون برگزاری آزمون و براساس سوابق تحصیلی دیپلم متقاضیان صورت می‌پذیرد كه توجه داوطلبان را در این خصوص به موارد ذیل معطوف می‌دارد.

براساس مصوبه كارگروه ماده 4 قانون پذیرش دانشجو، پذیرش دانشجو در تعدادی از كد رشته محلهای تحصیلی (برای حدود 10000 كد رشته محل) دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، بدون برگزاری آزمون و براساس سوابق تحصیلی دیپلم متقاضیان صورت می‌پذیرد كه توجه داوطلبان را در این خصوص به موارد ذیل معطوف می‌دارد.


1- پذیرش برای این كد رشته محلها در سال جاری و از نیمسال دوم سال تحصیلی 92-1391 شروع خواهد شد.


2- شرایط، ضوابط، فهرست كد رشته محلهای تحصیلی، نحوه ثبت‌نام، انتخاب كد رشته‌محلهای تحصیلی و نحوة گزینش دانشجو در كد رشته محلهای مذكور بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 92-1391 ، از طریق سایت مركز آزمون دانشگاه مذكور در نیمه دوم دی ماه 1391 و در تاریخ در نظر گرفته شده، اعلام خواهد شد.


3- شرایط، ضوابط، فهرست كد رشته‌محلهای تحصیلی، نحوه ثبت‌نام، انتخاب كد رشته محلهای تحصیلی و نحوة گزینش دانشجو در كد رشته‌محلهای تحصیلی بدون آزمون در دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 92-1391 توسط سازمان سنجش آموزش كشور و بصورت دفترچه تنظیم و دفترچه راهنمای مذكور از روز یکشنبه 17/10/1391 برروی سایت سازمان سنجش آموزش كشور قرار می‌گیرد.


4- براساس برنامه‌زمانی پیش‌بینی شده ثبت‌نام و انتخاب‌رشته برای شركت در پذیرش دانشجو در كد‌رشته محلهای‌دانشگاه پیام‌نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی (كد رشته محلهای تحصیلی بدون آزمون) برای نیمسال دوم سال تحصیلی 92-1391 از روز دوشنبه 18/10/1391 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور آغاز و در روز یكشنبه 24/10/1391 پایان می‌پذیرد.


5- اطلاعیه این سازمان دربارة شرایط، ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت‌نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو در كد رشته محلهای تحصیلی بدون آزمون دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی از روز شنبه 16/10/1391 برروی سایت سازمان قرار می‌گیرد و در نشریه پیك سنجش روز دوشنبه 18/10/1391 نیز منتشر خواهد شد.


6- كلیه متقاضیان ضرورت دارد واجد شرایط عمومی و اختصاصی و دیگر ضوابط مندرج در دفترچه راهنما بوده و برادران از لحاظ خدمت وظیفه عمومی منعی برای ثبت‌نام و در صورت پذیرفته شدن برای ادامه تحصیل، برابر مقررات مربوط كه در دفترچه راهنما درج می‌گردد، نداشته باشند.


7- دارندگان دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه و همچنین دارندگان گواهینامه دوره پیش‌دانشگاهی و یا شاغل در دوره پیش‌دانشگاهی كه حداكثر تا 30/11/1391 موفق به اخذ گواهینامه پیش‌دانشگاهی شوند، حق ثبت‌نام و شركت در این پذیرش را دارند.


8- دارندگان مدرك كاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و هم چنین دارندگان مدرك كاردانی پیوسته فنی و حرفه‌ای و یا شاغلین به تحصیل در دوره‌های كاردانی كه حداكثر تا 30/11/91 موفق به اخذ گواهینامه كاردانی شوند، حق ثبت‌نام و شركت در این پذیرش را دارند.


9- براساس ضوابط دارندگان دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه بدون توجه به نوع دیپلم و دارندگان مدرك پیش‌دانشگاهی و یا شاغل به تحصیل در دورة پیش‌دانشگاهی كه حداكثر تا 30/11/91 موفق به اخذ مدرك پیش‌دانشگاهی می‌شوند بدون توجه به نوع مدرك دیپلم و مدرك پیش‌دانشگاهی می‌توانند با توجه به رشته‌های تحصیلی موردعلاقه خود منحصراً در یكی از گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و یا زبانهای خارجی ثبت‌نام نمایند

10- هریك از داوطلبان علاقه‌مند به شركت در گزینش كد رشته محلهای تحصیلی بدون آزمون دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ضرورت دارد پس از مطالعه دقیق اطلاعیه منتشره سازمان و همچنین دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته (این دفترچه از تاریخ 17/10/91 از طریق سایت سازمان قابل دسترسی است)، در صورت  واجد شرایط بودن از روز دوشنبه 18/10/1391 لغایت روز یكشنبه 24/10/91 به سایت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و پس از پرداخت مبلغ 85000 ریال (هشتاد و پنج هزار ریال) به عنوان وجه ثبت‌نام و انتخاب رشته در یك گروه آزمایشی از طریق كارتهای بانكی عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونیكی آنها فعال می‌باشد، نسبت به دریافت شماره پرونده و رمز ورود اقدام و سپس نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته مبادرت نمایند.


11- هریك از داوطلبان ثبت‌نام‌كننده در هریك از گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی یا علوم تجربی و یا علوم انسانی با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه راهنما در صورت علاقه‌مندی به شركت در گزینش گروه آزمایشی هنر و یا گروه آزمایشی زبانهای خارجی و یا گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی می‌توانند با پرداخت مبلغ 85000 ریال (هشتاد و پنج هزار ریال) برای گروه آزمایشی دوم (هنر یا زبانهای خارجی) وهم‌چنین 85000 ریال (هشتاد و پنج هزار ریال) دیگر برای گروه آزمایشی سوم، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته برای گزینش در كد رشته محلهای تحصیلی گروههای آزمایشی دوم و یا دوم و سوم نیز اقدام نمایند. انتخاب رشته این قبیل متقاضیان در یك فرم صورت خواهد گرفت كه داوطلب لازم است با توجه به علاقه نسبت به اولویت بندی رشته‌های خود عمل نماید.


12- داوطلبانیكه منحصراً علاقه‌مند به شركت در گروه آزمایشی هنر و یا گروه آزمایشی زبانهای خارجی می‌باشند، می‌توانند به عنوان تنها گروه آزمایشی از گروههای آزمایشی پنجگانه آنرا انتخاب نمایند.


13- داوطلبان می‌توانند بمنظور پرداخت وجه ثبت‌نام برای هریك از گروههای آزمایشی، نسبت به پرداخت آن از طریق دستگاههای خودپردازATM بانك صادرات ایران نیز اقدام نمایند.


14- هر داوطلب می‌تواند با توجه به مفاد دفترچه راهنما و رعایت كلیه شرایط و ضوابط حداكثر 50 كد رشته محل را از میان كد رشته محلهای تحصیلی گروه آزمایشی انتخابی و یا گروههای آزمایشی انتخابی، انتخاب و كد رشته محلهای مربوط را به ترتیب تقدم علاقه مرتب نماید.


15- به كلیه داوطلبان اكیداً توصیه می‌شود كه قبل از تكمیل فرم تقاضانامه الكترونیكی ثبت‌نام و ثبت كد رشته محلهای انتخابی، ابتدا نسبت به تكمیل فرم پیش‌نویس تقاضانامه و انتخاب رشته مبادرت نموده و پس از بررسی‌های لازم و اطمینان از صحت اطلاعات مربوط، حداكثر تا روز یكشنبه 24/10/1391 به سایت سازمان مراجعه و نسبت به تكمیل فرم ثبت‌نام و انتخاب رشته الكترونیكی اقدام نمایند.


16- اطلاعات تكمیل شده تقاضانامه وفرم انتخاب رشته داوطلبانیكه ثبت‌نام و انتخاب رشته می‌نمایند از روز چهارشنبه 20/10/91 لغایت روز سه‌شنبه 26/10/91 برروی سایت سازمان به منظور مشاهده ثبت‌نام‌ كنندگان، و در صورت لزوم ویرایش اطلاعات قبلی قرار داده می‌شود.


17- براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده پس از گزینش نهایی، فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی هریك از كد رشته محلهای تحصیلی در هفته آخر بهمن‌ماه 1391 برروی سایت سازمان سنجش آموزش كشور قرار داده خواهد شد و پذیرفته‌شدگان مذكور ضرورت دارد براساس مفاد اطلاعیه‌ای كه بهمراه فهرست اسامی آنان برروی سایت سازمان قرار می‌گیرد، با در دست داشتن مدارك لازم ثبت‌نام در تاریخهای تعیین شده برای ثبت‌نام در كد رشته محل قبولی به دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی ذیربط مراجعه و ثبت‌نام نمایند.


18- پذیرفته‌شدگانی كه از این طریق پذیرش و به موسسات آموزش عالی معرفی می‌شوند براساس مصوبات مربوط مجاز به تغییر رشته‌و‌انتقال نمی‌باشند. لذا به‌متقاضیان تأكید می‌گردد كه درانتخاب كدرشته محلهای تحصیلی و اولویت‌بندی كد رشته محلها توجه و دقت كافی مبذول نمایند. بدیهی است پس از اعلام نتایج به هیچ تقاضایی در این خصوص پاسخ داده نخواهد شد.
 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
نوع مطلب : خبرنامه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 6 تیر 1392 09:48 ب.ظ
mersi
yassin javadi

خواهش
یکشنبه 2 تیر 1392 07:37 ب.ظ
shoma koftid reshte bedon konkor sale 92 chera 91 ro neveshtid
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


وبلاگ آموزشی پشت کنکو ریها آماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان بازدید کننده است.(سوالات کنکور(ریاضی/تجربی/انسانی)دوره های قبل به همراه پاسخ تشریحی-نمونه سوالات درس های سال چهرم(ریاضی/تجربی/انسانی)-آزمون آنلاین-اتاق مشاوره-المپیاد های ریاضی/شیمی/فیزیک/زیست-مسابقه-مقاله-برترین های آموزشی-خبرنامه-گالری عکس-نرم افزار(موبایل/کامپیوتر)-بازی(موبایل/کامپیوتر)وهزاران چیز دیگر)

مدیر وبلاگ : جمعی از پشت کنکوریها
مطالب اخیر
نظرسنجی
باتوجه به صحبت هایی که در این چند سال اخیر درباره ی حذف کنکور مطرح شده است و باتوجه به محاسن ومعایب آن،نظر شما درباره ی حذف کنکور چیست؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای پشت كنكوری ها محفوظ است